SJÖSLAG UNDER SEGELFARTYGENS ERA

Sea Battle Trophy ger dig befälet över ett eget örlogsskepp. Det kan vara allt från en liten cutter, upp till ett första rangens linjeskepp. I Sea Battle Trophy är det du som ger orderna. Allt från att sätta segel, kasta ankare, borda fienden, vad kanonerna skall laddas med, till när bredsidan skall avfyras. När du stiger i graderna kan du få befälet över en hel eskader.

Epoken utspelar sig från början av sjuåriga kriget 1756, till slutet av de napoleonska krigen 1815.

Reglerna "KLART SKEPP" ger dig möjligheter till allt från stora sjöslag, till skärmytslingar mellan enstaka skepp. Striderna kan ske ute på öppna havet eller i skärgården. Du kan genomföra attacker mot landbatterier, landstiga och utföra regelrätta strider mellan arméer. Det är bara fantasin som sätter gränser. Spelet är indelat i spelrundor. Man skriver order och sedan utspelas allt samtidigt. Avstånd och vinklar måste uppskattas, innan man mäter.

Allt i spelet är byggt på fakta. Allt från matematiken och fysikens lagar kring avfyrandet av kanoner, till vad skeppen tål, tiden för manövrar, mm. Sedan har det anpassats för att göra spelet spelbart.

Jag önksar dig som befälhavare välkommen och god lycka under bataljen.

STRID TAPPERT, KÄMPA VÄL

- Johan Sundberg -