SEA BATTLE TROPHY

Bilder

Lämna sidan
Hirtzhals 2023-04-07
Franska och Svenska flottan närmar sig varandra
Franska linjen tar rejäla riggskador
Äntligen! Svenskarna seglar på linje
Flandern frigate 2022-04-15
HMS Glatton skulle ensam ta sig an fienden
Bilden tagen precis innan Incorruptible
sänkte HMS Glattons fockmast
HMS Glattons hämd på Incorruptible
Bengal bay 2021-10-30
Bataljens början. Brännaren antänd!
Ståtliga befälhavare
Middag på Dalby Gästis
Fresh wind Brest 2020-01-25
Bataljens första bredsida
Brittiska eskadern skall hindra
fransk eskader att lämna Brest
Flaggskeppen har passerat varandra
Brittiska flaggskeppet har skador på mesan
Franska 74:an ger eld på nära håll...
...Riktigt nära håll
Brittiska 74:an besvarar elden
franska skeppet dejsar
Franska 74:ans andra bredsida ger eld
en bredsida med kula+hagel
sveper in över brittiska 74:an
Franska 74:an faller av
Britterna dejsar
Sista bredsidorna utväxlas
Franska FC:n dör
Eskadrarna seglar från platsen
Poängmässig brittisk seger
Breaking Brest 2019-11-09
Bataljens cresendo börjar
Brittiska flaggskeppets mesanmast faller
HMS Invicable får en rejäl törn
HMS Invinceable nästan sänks
Hon stryker flagg
HMS Russel får en bredsida i aktern
Hon stryker flagg
Borgogne brinner okontrollerat
FC försöker rädda manskap med skeppsbåtarna
Alla omkommer i explosionen
Ville de Paris vs HMS Invincable
Selfie
Befälhavare
Ryssen kommer 2019-04-19
Svenska skärgårdsflottan får kontakt med Ryssarna
Ryssen kommer, Ivar benlös möter hotet
Bataljen inleds
Ivar benlös ger Smelaia en bredsida
Ivar benlös och Skoraia bordas
Ivar benlös stryker flagg
Ivar benlös försöker återtas av svenska kanonslupar
Smelaia beskjuter sluparna
Bataljens befälhavare under segrarens skål
Pirate hunt 2019-03-16
Piraternas flykt genom skärgård
Det gäller att navigera rätt för att undvika R.N.
Manöver i skärgård
Royal Navy i bakgrunden
En R.N. brigg går till attack
Piraterna skymtar friheten i bakgrunden
Piraternas korvett försöker slinka ut
Kollision med R.N. slup nära läkust
De 100 piraterna kämpar mot 200 R.N. i en
bordning och lyckas vinna.
Treasure hunt 2019-03-16
Piraterna anfaller
Piraterna siktar in sig på handelskseppen i kön
Ena handelsskeppet bordas,
det andra får en bredsida i aktern och stryker flagg
Slaget vid Chesapeake 2018-10-27
Inledningen av slaget
Kaoset i bataljens slutskede
Stralsund 2011-04-22
Fransmännen fick sin seger mot Svenskarna,
vid Straalsund 1813. Bernadotte fick inte
landsatt sina trupper då franska flottan sänkte,
brännde eller erövrade nästan alla fraktfartygen.
Slaget vid Leipzig kanske hade gått annorlunda
då den norra armén ur den allierade styrkan
inte hade formats. Scenariot var ju fiktivt och
i själva verket skulle inte Frankrike kunna
skicka en flotta överhuvudtaget.
Trafalgar 2009-04-10(Ursäkta bildernas dåliga kvalitet)
Flottorna sett från de allierades tät
Flottorna sett från de allierades kö
Stridens första skott avlossas mot lädivisionen
Santissima och Bucentaure öppnar eld mot Victory
Striden har börjar längs de alierades linje
Victorys rigg har tagit skada innan hon nått fienden
Bahama träffades allvarligt under vattenlinjen
De alierades tät vänder undan vinden
Victory och Témérarie vänder bredsidorna mot fienden
Santissima och Redutable öppnar eld
Victory skjuter bredsida
St Anna, Fougueux och Bahama öppnar eld
Victory skymmer Téméraire. Bucentaure signalerar
att Santissima skall sätta mer segel
Victory framme vid fiendens linje
Royal Sovereign skär fiendens linje
framför St Anna
Victory nära att kollidera med Redutable
Striden i täten
Striden i kön
Conqueror och Agamemnon på väg ner
för om Santissima
Victory skär fiendens linje
San Leandro inklämd mellan tre
Brittiska 3-däckare
Bucentaure seglar lä om Santissima
Bataljen från kön sett. Slaglinje???
Bataljen från täten sett.
Téméraire ner vid lä divisionen.
Achilles, Revenge och Defiance
på väg in i striden
Victory och San Leandro på kontrakurs
Knôkat
Santissima och Conqueror i kollision
Vilken väjningsregel gäller?
Héros seglar nära hitom Duguay Trouin
St Anna och San Juan Nepomuceno stryker flagg
Bataljens cresendo sett från ovan
Cresendot en runda senare
Bahama blir rakad
Bataljen sett från täten
San Leandro skjuter en bredsida
Här står bataljens slutskede
Bahama sjunker av sina skador
Achilles skjuter en sista bredsida
Slaget är över. Britterna står som vinnare
Stolta segrare